Всичко необходимо за нормалното функциониране на Вашата пързалка AST  е в състояние да Ви го достави. От кънките за отдаване под наем до светлинното табло показващо резултати за организираното от Вас състезание